Sareri Hovin Mernem in Herbew - Armenian Hebrew love song | Yamma Ensemble live

Share
Embed
 • Published on Nov 24, 2011
 • Yamma Ensemble - Global Hebrew & Jewish music: traditional & original
  Lyrics & music sheets, support www.patreon.com/yammaensemble
  FB - YammaEnsemble
  Visit Yamma - www.yammaensemble.com
  Buy CD - www.cdbaby.com/Artist/YAMMA
  Yamma ensemble performs Hebrew adaptation to "Sareri Hovin Mernem", Armenian love song at Daudna center for the arts, Illinois, US, Nov 2011.

  Voice: Talya G.A Solan
  strings instruments: Sefi Asfuri
  wind instruments: Yonnie Dror
  percussions: Aviad Ben Yehuda
  double bass and arrangement: Avri Borochov
  Original song -
  Սարերի Հովին Մեռնեմ
  Սարերի հովին մեռնեմ,
  Հովին մեռնեմ, հովին մեռնեմ,
  Իմ եարի բոյին մեռնեմ,
  Բոյին մեռնեմ, բոյին մեռնեմ։
  Կայնել եմ գալ չեմ կարող,
  Գալ չեմ կարող, գալ չեմ կարող,
  Լցուել եմ՝ լալ չեմ կարող,
  Լալ չեմ կարող, լալ չեմ կարող։
  Մի տարի է չեմ տեսել,
  Տեսնողի, եա՛ր, աչքին մեռնեմ.
  Գետերը ջուր չեն բերում,
  Քեզանից լուր չեն բերում։
  Չլինի՞ սէրդ սառել է,
  Քո սէրը, եա՛ր, զուր չեն բերում։
  Կայնել եմ գալ չեմ կարող,
  Գալ չեմ կարող, գալ չեմ կարող,
  Լցուել եմ՝ լալ չեմ կարող,
  Լալ չեմ կարող, լալ չեմ կարող,
  Մի տարի է չեմ տեսել,
  Տեսնողի, եար, աչքին մեռնեմ։
  Խօսք՝ Ժողովրդական
  Երաժ.Յ.Բադալեանի
  Sareri Hovin Mernem
  Sareri hovin mernem
  Hovin mernem, hovin mernem
  Im yari poyin mernem,
  Poyin mernem, poyin mernem
  Yanel em kal tchem garogh,
  Kal tchem garogh, kal tchem garogh,
  Lzvel em lal tchem garogh,
  Lal tchem garogh, lal tchem garogh
  Mi sari e tchem desel,
  Desnoghi, yar atchkin mernem
  Kedere tchour tchen peroum
  Kezanitz lour tchem peroum
  Shlini sert sarel e,
  Ko sere, yar dzour tchem peroum
  Gaynel em kal tchem garogh,
  Kal tchem garogh, kal tchem garogh,
  Ltsvel em lal tchem garogh,
  Lal tchem garogh, lal tchem garogh,
  Mi dari e tchem desel,
  Desnoghi yar, atchkin mernem
 • MusicMusic

Comments • 6