Koncertieraksts: "Novadi sadanco" 2016 Krustpils KN

Share
Embed
  • Published on May 9, 2016
  • Krustpils kultūras namā 8. maijā ar panākumiem un skatītāju pilnu zāli noritēja Biedrības "Pastalnieki" pirmo reizi Latvijā rīkotais Latvijas novadu un Rīgas bērnu tautas deju kolektīvu sadraudzības koncertu "Novadi sadanco".
    Koncertā piedalījās TDA "Zelta sietiņš" (Rīga), TDK "Vizbulīte" (Sigulda), deju kopa "Gaida" (Preiļi), Kandavas deju skola (Kandava), TDK "Pastalnieki" (Jēkabpils). Īpašie viesi - bērnu deju kolektīvs no Lietuvas, Paņevežiem. Pasākuma kopējais dejotāju skaits ap 500.

    Dienas garumā kolektīvi apmeklēja Jēkabpils tūrisma objektus, brīvdabas muzejā "Sēļu sēta" kopīgi uzdancoja latvju dančus, bet plkst.16.00 visi tikās kopīgā novadu kolektīvu lielkoncertā Krustpils kultūras namā.

    Pasākuma mērķis ir radīt Latvijas novadu kultūras saiknes nepārtrauktību, iepazīstinot novadam novadu saglabātajā kultūras mantojumā un parādot savas kultūrvides mūsdienīgo attīstību dejas tērpā, dejas horeogrāfijā.

    Pasākumu atbalsta Jēkabpils pilsētas pašvaldība, Jēkabpils Kultūras pārvalde, SIA "Dona", SIA "Mikas M", SIA "Mimoza", SIA "Junge" struktūrvienība "Kūku paradīze", SIA "Skrīveru saldumi", Jēkabpils Radio 1, laikraksts "Ceturtdiena".

Comments • 0