ഗൾഫിലെ ആദ്യ വിത്തുകോശ ചികിത്സാ കേന്ദ്രം കുവൈത്തിൽ പ്രവർത്തനമാരംഭിച്ചു | Gulf Stem Cell Center

Share
Embed
 • Published on Jun 17, 2019
 • ഗൾഫിലെ ആദ്യ വിത്തുകോശ ചികിത്സാ കേന്ദ്രം കുവൈത്തിൽ പ്രവർത്തനമാരംഭിച്ചു . സബാഹ് ആരോഗ്യമേഖലയിൽ സജ്ജീകരിച്ച സ്റ്റം സെൽ ക്ലിനിക് ആരോഗ്യ മന്ത്രി ഡോ. ബാസിൽ അസ്സബാഹ് തിങ്കളാഴ്ച ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.
  MediaOne, on its mission of exploring the unexplored and representing the unrepresented , has already made strong in roads into the mainstream Malayalam society at home and abroad, in the shortest span of time. With variety content and production centres around the globe, the channel is poised to take on the visual media market beyond the beaten tracks, promoting a media culture preserving human values and social harmony. MediaOne truly inherits the 25 years of legacy of Madhyamam, the trend setter in Malayalam news print, in its essence and spirit.
  Prime shows from the channel include Special Edition, News Theatre, Zero Hour, View Point, Kerala Summit, Beyond the Headlines and many more.
  more news: www.mediaonetv.in
  Subscribe Us ► goo.gl/Q7GhmF
  Follow us on Social Media
  Facebook ► MediaOneTV
  Twitter ► MediaOneTVLive

Comments • 0